Rychlý kontakt
Adresa:Pekařská 240/3
400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno
Telefon:+420 604 854 985
E-mail: tadeas.valenta@elpa.cz


Provozovna:
 
Ústí nad Labem - Podhoří, průmyslová zóna Všeobořice (v blízkosti OC Všeobořice)
Provozovna  
Kancelář: 
Ústí nad Labem Krásné Březno Kancelář  

Návod na montáž pojízdného lešení Typ 70/1 a 2

Jak na pojízdné lešení Typ 70/1 a 70/2?

Pojízdné  lešení návod - krok 1

1. Žebříkové rámy (1) se postaví paralelně             2. Diagonály (3) se zavěsí protiběžně
    v 2,5 m rozestupu. Trubky musejí mířit vzhůru.      do rohových bodů na žebříkových rámech a                                                                                                  zajistí se zajišťovací objímkou.

Návod na montáž pojízdného lešení - krok 2

3. Horizont. diagonály (15) se zespod nasunou     4. Konstrukci žebř. rámů ze strany nadzvednout
    protiběžně na žebř. rámy (1). Podélná              a zespodu nasunout pojezdová kola s brzdou (10)
    zábradlí (4) se paralelně připevní na spodní      
    žebříkového rámu.

5) Namísto horizonátlní diagonály (15) lze na spodní příčné trubky položit žebříkový rám (1). Platí však pouze pro určité typy pojízdného lešení.

Návod na montáž pojízdného lešení      Pojízdné lešení návod - krok 7

  6) Pojezdová kola s brzdou (10) zajistit               7) Pojezdová kola s brzdou (10) se vyšroubují tak                      pojistkou (16) proti vypadnutí.                           daleko, dokud lešení nestojí rovně.
       Pojistka se našroubuje na nejspodnější
       příčku žebříkového rámu (1) a sahá k              
       nastavovací spojce pojezdového kola.

Návod na montáž pojízdného lešení - krok 8       Návod na montáž pojízdného lešení - krok 9

     8) Lešení je třeba vyrovnat horizontálně     9) Hliníkový podlahový dílec s průlezem (7) se u typu
          (vodováhou).                                          70/1 vkládá do čtvrté příčky od spodu a zajistí se
                                                                      pojistkami. U typu 70/2 se na 2,00 m žebříkové
                                                                       rámy (1)

Montáž pojízdného lešení - krok 10         Návod na montáž pojízdného lešení - finální krok
10) Podílná zábradlí (4) oboustranně zajistit           11) Zarážky (11) a příčné zarážky (12) nasunout do
      na nejvyšší příčce žebřík. rámu (2).                    podlahového dílce s průlezem (7).
      Další podélné zábradlí (4) zajistit v rozestupu
      0,50 m do žebříkových rámů.

Pojízdné lešení - návod

12) U pojízdného lešení 70/3 se místo žebřík. rámů 1,00 m (2) použijí žebříkové rámy 2,00 m (1). Hliníkový podlahový dílec s průlezem se potom může zavěsit o 4 příčky výše než u typu 70/2.

 

Poznámky:

Pracovní plošiny je třeba zajistit 3-dílným jištěním (zarážkami, příčnými zarážkami, 2 podélnými zábradlími) v 0,50 m výšce. Rozepstup mezi příčkami 0,25 m.

Jednotlivé díly jsou spolu s ilustrací ke shlédnutí ZDE. Veškerý nabízený sortiment lze zakoupit v našem e-shopu stavebních technologií.


SEO webu sledují SEO nástroje