Rychlý kontakt
Adresa:Pekařská 240/3
400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno
Telefon:+420 604 854 985
E-mail: tadeas.valenta@elpa.cz


Provozovna:
 
Ústí nad Labem - Podhoří, průmyslová zóna Všeobořice (v blízkosti OC Všeobořice)
Provozovna  
Kancelář: 
Ústí nad Labem Krásné Březno Kancelář  

Pronájem nebo koupě fasádního lešení?

Pronájem či koupě fasádního lešení?

V případě fasádního lešení je výhodnější koupě či pronájem lešení? Jednoznačně odpovědět na tuto otázku není možné. Existuje celá řada faktorů, která hovoří pro koupi fasádního lešení a která naopak pro jeho pronájem. Mezi hodnotící kritéria pak lze zařadit:

  • cenu pronájmu fasádního lešení oproti ceně koupi
  • intenzita potřeby lešení
  • velikost požadované plochy

Koupi či pronájem lešení zkoumá například disertační práce (dostupné ZDE), která se týká společnosti PERI a jejím požítím ohledně větší optávky po pronájmu lešení. 

 

Dle autorů článku „Koupě či pronájem“ (dostupném ZDE) je při častém používání fasádního lešení jednoznačně lepší jeho koupě. Je však třeba dodat, že kalkulace provedené na této stránce počítají s 350 Kč/m2 rámového lešení a lze tedy předpokládat, jak již stránky napovídají, že by se mohlo jednat o lešení použité.  Cena za m2 fasádního lešení je na trhu velmi odlišná a odvíjí se především od:

  • kvality nabízeného fasádního lešení, se kterou je úzce spojena jeho životnost
  • značky nabízeného lešení
  • materiálu rámového lešení
  • snadnost manipulace s lešením, atd.

Z uvedeného článku dále vyplívají vysoké ceny za montáž, demontáž a pronájem. Tyto služby nabízí společnost ELPA mnohem levněji (viz ceník lešení).

 

Jednotlivé výhody a nevýhody nabízených řešení lze pro lepší představu vložit do tabulky.


 

VÝHODY

NEVÝHODY

Pronájem fasádního lešení

Stavbu lešení zajistí vyškolení lešenáři profesionálové

Při častém používání lešení cenově méně výhodné

Pro občasné používání levnější varianta

Odpovědnost za lešení nese lešenářská společnost

Výběr nevhodné lešenářské společnosti (nevyhovující typ lešení, špatná komunikace se společností, atd.)

Není třeba vysoké počáteční investice

Není třeba žádných skladových prostor

Koupě fasádního lešení

Při velmi častém používání levnější

Je třeba zajistit odborný a vyškolený personál

Pro občasné používání finančně nákladné

Vysoká počáteční investice

Není zaručena kvalita lešení a jeho životnost

Potřeba skladových prostor na uložení lešení

Lešení kdykoliv k dispozici

Fasádní lešení je třeba pravidelně udržovat a tím prodloužit jeho životnost

Fasádní lešení je třeba pravidělně doplňovat o chybějící části (odcizení, ztráta, atd.)

Při členitých fasádách je třeba velké množství doplňujících prvků, které se často nepoužívají.


Z tabulky vyplývá více výhod spíše pronájmu fasádního lešení, ale, jak bylo uvedeno výše, velmi zde záleží na vnějších souvislostech. Pokud máte na vztah pronájmu a koupi lešení jiný názor, budeme rádi, když se o něj s námi podělíte. Jakékoliv Vaše připomínky rádi uvítáme na e-mailu eliska.jiraskova@elpa.cz


SEO webu sledují SEO nástroje