Rychlý kontakt
Adresa:Pekařská 240/3
400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno
Telefon:+420 604 854 985
E-mail: tadeas.valenta@elpa.cz


Provozovna:
 
Ústí nad Labem - Podhoří, průmyslová zóna Všeobořice (v blízkosti OC Všeobořice)
Provozovna  
Kancelář: 
Ústí nad Labem Krásné Březno Kancelář  

Nejčastější otázky na pojízdné lešení MÜBA

1. Kdo může pojízdné lešení montovat a demontovat?

Pouze osoby, které byly seznámeny  s návodem a vyhláškou upravující bezpečnost práce na lešení.

 

2. Na jaké práce se smí pojízdné lešení používat?

Pojízdné lešení je ideálním pomocníkem při lehkých, údržbových či podobných pracích.

 

3. Je možné pojízdné lešení během používání zničit?

Ano, je například třeba dát pozor na to, aby pojízdné lešení MÜBA nepřišlo během používání do styku s látkami poškozujícími hliník.

 

4. Jaké je povolené zatížení lešení?

Maximální povolené zatížení pojízdného lešení je na jedné podlážce 2,5 kN/m2.

 

5. Do jaké výška lze pojízdné lešení stavět?

Pojízdné lešení MÜBA je v eshopu nabízeno v pracovní výšce od 3,4 m do 13,65 m.

 

6. Na co je třeba dbát při montáži a demontáži pojízdného lešení?

 • Povrch, na kterém bude pojízdné lešení stát, musí být dostatečně pevný a také samozřejmě rovný.
 • Lze používat pouze nepoškozené díly lešení.
 • Způsob montáže lešení musí odpovídat návodu.
 • Při montáži a demontáži je třeba dodržovat postup obrazového textu „Návodu k montáži a obsluze pojízdného lešení“.
 • Pracovní plošina musí být zajištěna zarážkami, čelními zarážkami a podílným zábradlím!
 • Veškeré díly lešení se montují a demontují bez použití síly.
 • Není povoleno spojovat několik lešení dohromady (například přemostěním nebo jiným způsobem).
 • Zatížení nesmí být mimo podlážku pojízdného lešení.
 • Není povoleno používat výtahy nebo podobná zařízení.
 •  Všechna kolečka musí být při použití zabržděna!
 • Během montáže se musí dodržovat stabilita. Stabilizující závaží se proto rozdělí v nejspodnějším patře centricky do středu lešení nebo do všech rohů, kde se rovnoměrně rozdělí tak, aby se neposunovalo.

7. Na co je třeba dbát před a během použití lešení?

 • Před použitím lešení třeba zkontrolovat správnost provedené montáže. Zkontrolují se veškeré spojovací díly lešení.
 • Není povoleno používat pojízdné lešení, které je poškozené, chybně smontované nebo neodpovídá bezpečnostním předpisům.
 • Výstup a sestup po lešení je povolen POUZE vnitřkem pojízdného lešení.
 • Postranní jištění nesmí být používáno jako opěra např. při vrtání nebo podobných úkonech.
 • Není povoleno transportovat těžká břemena po žebříku.
 • Prvky zajišťující bezpečnost lešení musí být funkční.

8. Na co je třeba dbát při pojezdu s pojízdným lešením?

 • Je třeba se řídit předpisy platné vyhlášky o práci na pojízdném lešení.
 • Lešení lez posunovat pouze po rovném povrchu.
 • Pojezdový prostor smí mít maximální sklon 3 % a nesmí na něm být překážky. Je třeba zamezit jakémukoliv nárazu.
 • Před pojezdem se musejí uvolnit brzdy a kolečka seřídit do směru pojezdu. Po pojezdu se kolečka musejí opět zabrzdit.
 •  Volné díly je třeba díly je třeba zajistit proti spadnutí.
 • Během pojezdu nesmí být nikdo lešení.

SEO webu sledují SEO nástroje