Rychlý kontakt
Adresa:Pekařská 240/3
400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno
Telefon:+420 604 854 985
E-mail: tadeas.valenta@elpa.cz


Provozovna:
 
Ústí nad Labem - Podhoří, průmyslová zóna Všeobořice (v blízkosti OC Všeobořice)
Provozovna  
Kancelář: 
Ústí nad Labem Krásné Březno Kancelář  

Návod na montáž pojízdného lešení Typ 70/3 - 70/12

Montáž pojízdného lešení MÜBA 70/3 až 70/12

Pojízdné lešení stavba

1) Pojízdný podvozek (9) s nástavci (13)                  2) Pojezdové kolo s brzdou (10) zespod zasunout
     rozestavit v 2,50 m odstupu.                               do podvozku (9).

Montáž pojízdného lešení

3) Poté, co se nasadí pojezdové kolo do                   4) Žebříkový rám 2,00 m (1) nasadit do podvozku
     podvozku, zajistí se zajišťovacím šroubem               (9).
     proti vypadnutí.

Montáž pojízdného lešení

5) Podílné zábradlí (5) zavěsit do příček žebř.             6) Podélné zábradlí (5) zavěsit do druhého
rámu (2).                                                                     žebříkového rámu (1). Podélné zábradlí (5)                                                                                                 momentálně slouží pouze jako dočasný                                                                                                     stabilizační prvek, který bude později vyjmut.

Montáž pojízdného lešení

7) Hliníkový podlahový díl plný (8) zavěsit na             8) Diagonály (3) zavěsit vedle hliníkového podl.
    spodní trubku podvozku (9).                                    dílce (8) na spodní trubku podvozku (9).

Návod na montáž pojízdného lešení

9) Diagonály (3) protiběžně zavěsit do žebřík.          10) Podélné zábradlí (5) vyjmout. Na nejvyšší 
    rámů (1) a podvozku (9).                                       příčku žebříkového rámu (1) zavěsit zábradlí (4)
Pojízdné lešení základna           Pojízdné lešení návod krok za krokem

12) Pojízdný podvozek (9) spojit pevnými spojkami (15) a vyztužením. Diagonály (3) protiběžně zavěsit do žebříkových rámů (1).

Montáž pojízdného lešení

13) Podlahový dílec s průlezem (7) zavěsit do       14) Žebříkové rámy 1,00 m (2) nasadit na žebříkové
       nejvyšší příčky žebříkového rámu (1).                 rámy 2,00 m (1).

Stavba pojízdného lešení

15) Druhý žebříkový rám 1,00 m (2) taktéž             16) Zábradlový rám (5) zavěsit do nejvyšší příčky
       nasadit na žebříkové rámy 2,00 m (1).              žebříkového rámu 1,00 m (2).

Jak na pojízdné lešení

17) Zavěsit druhý zábradlový rám (12).                     18)Postavit příčné zarážky (12).

Stavíme pojízdné lešení

19) Na obě strany připevnit zarážky (11). Čelní     20) Smontované lešení Typ 70/4.
       zarážky (12) zasunout do zarážek (12).

Závaží na pojízdné lešení

21) Závaží upevnit dle tabulky pro montáž              22) Hliníkové 3,00 m výztuže (6) připevnit do vně 
      středové a dle tabulky pro montáž na straně.         ležících spojek na pojízdném podvozku a uchytit                                                                                         nahoru na žebř. rám.

Smontuj pojízdné lešení

23. Připevnění hliníkových výztuží stran k žebříkovému    POZOR: Pojízdný podvozek lze nahradit tzv.
     rámu (1) se provede pomocí objímkových spojek       pavoučími nohami, které se připevní na 
     otočných (14). Křídlovou matku je třeba pevně          stojky žebříkových rámů v úhlu 45 stupňů. 
     utáhnout.                                                            Všechny nohy musejí stát pevně na zemi.

 

Poznámky:

Jednotlivé díly jsou spolu s ilustrací ke shlédnutí ZDE. Veškerý nabízený sortiment lze zakoupit v našem e-shopu stavebních technologií.

Vestavět meziplošiny lze v rozestupu maximálně 4 m. Hliníkové podlahové dílce s průlezem (7) je třeba oboustranně zajistit zábradlovým rámem.


SEO webu sledují SEO nástroje